Masáže Filip Klár, jako fyzická osoba podnikající Filip Klár, IČO 09490850 se sídlem v Horních Domaslavicích 265, Dobrá 739 51, zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Frýdek-Místek, podnikající pod obchodním názvem Masáže Filip Klár

(v1) 1.8.2022

Všeobecné obchodní podmínky


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává výše identifikována osoba (dále jen jako "provozovatel"), které stanovují základní práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem provozovatele. Všeobecné obchodní podmínky jsou kdykoli přístupné na internetové adrese provozovatele a to: www.masazefilipklar.cz a jsou také k nahlédnutí osobně v prostorách provozovny provozovatele na adrese: U Staré Pošty 745, Frýdek-Místek.
 2. Návrhy na změny ve všeobecných obchodních podmínkách jsou všem zákazníkům odeslány elektronickou formou minimálně 2 měsíce před novelizovaným datem. Změny, které nemají vliv na podstatu všeobecných obchodních podmínek, nejsou považovány za změny - (změna telefonního čísla, apod.). Zákazník ve 2 měsíční lhůtě se musí s novými všeobecnými podmínkami seznámit. V případě nesouhlasu s novelizovanými všeobecnými obchodními podmínkami může zákazník odstoupit v písemné formě doručenou na emailovou adresu masazefilipklar@gmail.com nebo na adresu sídla provozovatele. Pokud zákazník do prvního dne zveřejněného data platnosti nových všeobecných podmínek nesdělí svůj nesouhlas s nimi, pak je považována absence nesouhlasu za souhlas a seznámení se s novými všeobecnými podmínkami. 


2. REZERVACE SLUŽEB

 1. Pro poskytnutí služby zákazníkovi se každý zákazník musí zarezervovat prostřednictvím rezervačního systému subdodavatelů (tj. Termino, Reservio nebo skrz benefitní stránky); osobně v místě provozovny nebo telefonicky, formou SMS nebo emailem na adresu provozovatele. K vytvoření rezervace je vyžadován souhlas se seznámením s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V případě, že zákazník odmítne tento souhlas udělit, pak není možné rezervaci vytvořit. Pokud zákazník svůj výše uvedený souhlas odvolá později, pak mu je/jsou rezervace zrušeny.
  Vytvoření rezervace se řídí dle aktuálního nastavení v rezervačním systému. Po vytvoření rezervace je možné, že rezervace bude ve schvalovacím procesu. O rozhodnutí bude zákazník informován formou SMS a/nebo emailem, který uvedl při rezervaci. Vytvořená (popř. schválená) rezervace je platná a závazná.
 2. Při vytváření rezervace si zákazník může sám vybrat jakou službu chce využít. Vždy s příslušnou službou je seznámen i s jeho cenou a délkou (minuty) a případně s dalšími informacemi, které se týkají dané služby. Pro zákazníky, kteří jsou ve věrnostním programu GOLD PASS, platí ceny s takovým označením.
 3. Veškeré služby se řídí dle aktuálně platného ceníku, zveřejněného na www.masazefilipklar.cz a také v místě provozovny.

3. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 1. Zákazník se zavazuje na rezervovaný termín přijít řádně a včas.
 2. Zákazník se zavazuje, že před poskytnutím služby bude čistý a osprchován. Svou obuv si odloží na předem stanovené místo, stejně později tak své oblečení. 
 3. Zákazník se v prostorách provozovny a v jeho přilehlých částech bude chovat tiše a dle společenského chování.
 4. Je zakázáno v provozovně konzumovat vlastní jídlo a nápoje. Z hygienických důvodů je také zakázán vstup zvířatům nebo v provozovně kouřit. 
 5. Pro poskytnutí služby je nutné, aby zákazník netrpěl na žádnou z následujících chorob nebo překážek, které brání k poskytnutí služby:
  Stavy, které vyžadují klid na lůžku, infekční onemocnění, nádorová onemocnění, leukémie, arterioskleróza, artróza nebo osteoporóza ve vyšším než 3. stupni, bachtěrevova nemoc, zánětlivé onemocnění kůže, horečnaté onemocnění, velké vyčerpání, bezprostředně po vydatném jídle, těhotenství, období šestinedělí a zákazníci s tělesnou hmotností vyšší než 130 kilogramů.
 6. Zákazník nesmí být před a během služby pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek.
 7. Zákazník se zavazuje dodržovat veškeré pokyny provozovatele popřípadě obsluhy provozovny. 
 8. Zákazník může být vyzván k ověření věku a to formou občanského průkazu. Vstup do provozovny je umožněn pouze dětem starších 15 let. Pokud je dítě ve věku od 15 do 17,99 zákazníkem, který chce poskytnout službu, pak je to možné pouze v doprovodu zákonného zástupce.
 9. Před poskytnutím služby je zákazník požádán o odložení svršků a oblečení a to podle pokynů provozovatele nebo obsluhy. Z bezpečnostních důvodů si zákazník vždy odloží obuv, veškeré ostré předměty, hodinky, piercingy, řetízky, veškeré oblečení vyrobené z kůže, koženky a rifloviny a také veškeré oblečení, které obsahují zip nebo knoflík.
 10. Zákazník se po poskytnutí služby zavazuje službu zaplatit, pokud tak neučinil dříve (například při vytvoření rezervace). Provozovatel příjmá hotovost, platební karty a platby přes benefitní systémy: Sodexo, Edenred, BenefitPlus, Benefity a šeky UP. 
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit délku služby (minuty), zkrácený čas je určený pro zákazníka a jeho převlékání, placení, konzultaci před masáží a případného domluvení dalšího termínu.

4. STORNO REZERVACE A ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

 1. Každý zákazník může svou rezervaci upravovat, změnit nebo zrušit, pokud taková změna nemá vliv na cenu nebo délku (minuty) služby a to však nejpozději do 48 hodin před plánovanou rezervací v případě, že rezervace proběhla přes Termino. Nebo do 24 hodin před plánovanou rezervací v případě, že rezervace proběhla přes jiný rezervační způsob.
 2. V případě nedodržení lhůty v bodě 4.1., rezervace (případě také i zadaná dárková poukázka) propadá ve prospěch provozovatele, bez náhrady zákazníkovi. Zákazník může využít službu vedenou pouze na stránkách www.masazefilipklar.cz v sekci "vytvořit rezervaci", kde může vytvořit rezervaci označenou jako "náhradní termíny", a to za předchozího souhlasu provozovatele. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
 3. Zákazníkovi, který se nedostaví včas a nebo se nedostaví vůbec na rezervovanou službu, bude služba účtována ve 100% výši z ceny služby, kterou si zarezervoval. V případě, že zákazník zvolil při rezervaci platbu na místě (v provozovně) a zároveň služba nebyla uhrazena, bude zákazníkovi vytvořena faktura s výzvou k zaplacení rezervované služby.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který porušil tyto všeobecné obchodní podmínky nebo není k poskytnutí služby způsobilý.
 5. Pokud byla rezervace zákazníkovi zrušena ze strany provozovatele, pak je zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo formou SMS nebo formou emailu. Zákazníkovi se vrací částka ve 100% z ceny služby na rezervační účet nebo po domluvě se zákazníkem vznikne nová platná rezervace. 
 6. Propadlé dárkové poukázky, které vystavuje provozovatel (tzn. po datu platnosti) budou řešeny způsobem popsaným v bodě 4.2.

5. GOLD PASS

 1. GOLD PASS je věrnostní a marketingový nástroj pro zákazníky provozovatele. Vstup do tohoto věrnostního programu je dobrovolný a zpoplatněný. Vstupné se řídí dle aktuálního ceníku.
 2. Zákazník, který se rozhodne vstoupit do tohoto věrnostního programu a zaplatí nevratný vstupní poplatek na období, které si sám určí. V tomto období je takový zákazník oprávněn využívat veškeré výhody, které věrnostní program nabízí (například zlevněné služby provozovatele). Seznam výhod je zveřejněný na webových stránkách provozovatele www.masazefilipklar.cz.
 3. Pro zákazníky, kteří jsou v tomto programu zapsáni neplatí výše uvedené body: 4.1. až 4.3.

6. KREDITY

 1. Kredit je virtuální platidlo na rezervačním portálu Reservio. Zákazník takový kredit může využívat při rezervacích na službách a/nebo k nákupu zboží v místě provozovny. 
 2. Kredit lze získat formou nabití v místě provozovny. Zákazník musí mít zřízen účet na rezervačním portále www.reservio.cz. Po zaplacení libovolné částky se tato částka přepíše na body, právě na zřízeném rezervačním účtě zákazníka. Vždy bude použit vzorec k přeměně nabité částky: 1 koruna = 1 bod. Se stejným vzorcem lze pak kredity uplatnit. 
 3. V případě, že klient nabije kredit alespoň za 1000 Kč, pak mu na účet připíše provozovatel o 100 bodů navíc. Stejným způsobem od částky 2000 Kč = navíc 200 bodů. 3000 Kč = navíc 300 Kč. 5000 Kč = navíc 1000 Kč a 10000Kč = navíc 2000 bodů.
 4. Jestliže bude zákazníkovi vrácen kredit například ze zrušené masáže, který bude větší než 1000 korun/bodů, pak na takový případ se nevztahuje bod 6.3.
 5. Zákazník si může svůj aktuální zůstatek bodů zjistit po přihlášení na svůj rezervační účet Reservio.