Rezervační podmínky

13.5.2022 (ver. 1)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto rezervační podmínky fyzické osoby podnikající jako Filip Klár, pod obchodním názvem Masáže Filip Klár, IČO 09490850 se sídlem v Horních Domaslavicích 265, Dobrá 73951 (dále jen "provozovatel") vydává v souvislosti s § 1751 a násl. občanského zákoníku. Rezervační podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti, které vznikají při rezervaci služeb prostřednictvím rezervačních stránek. Tyto rezervační podmínky jsou zobrazeny na internetové adrese www.masazefilipklar.cz a také v posledním kroku rezervace na stránkách subdodavatele provozovatele. Akceptací rezervačních podmínek se rezervace řídí rezervačními podmínkami.
 2. Zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 3. Provozovatel je mimo jiné provozovatelem masérských a rekondičních služeb a je mimo jiné oprávněn k prodeji zboží.
 4. Právní vztahy vznikající při rezervaci se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místními soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Zákazník souhlasí s tím, že je rezervace učiněna komunikačními prostředky na dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese provozovatel žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady zákazníka související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění rezervace jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.
 6. Za účelem provedení rezervace zpracovává provozovatel osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu nutném pro provedení rezervace (osobní údaje - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně rezervovaných služeb a jeho ceně). Zákazník uvedené osobní údaje poskytuje během rezervace nebo jsou získány z již dříve založeného zákaznického účtu zákazníka v internetovém obchodu www.masazefilipklar.cz, pokud se zákazník při rezervaci ke svému zákaznickému účtu přihlásí. Souhrnná informace v souladu s čl. 13 a 14 GDPR o zpracování osobních údajů (včetně podrobnějších informací o zasílání obchodních sdělení, právech subjektů osobních údajů a kontaktů na Pověřence pro ochranu osobních údajů) je umístěna ZDE.

2. PŘEDMĚT REZERVACE

 1. Služby, které můžou být zákazníkem rezervovány, je v rezervačním systému provozovatele specifikováno výslovným uvedením, že je služba určena k rezervaci. Jiné služby, než výslovně označené, rezervovat nelze. Sortiment služeb určeného k rezervaci, stejně jako jeho ceny, se mohou lišit od služeb a jeho cen nabízeného přímo v kamenné prodejně masážního studia Masáže Filip Klár.

 2. Zákazník bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u služeb včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

 3. U každé jednotlivé služby určené k rezervaci jsou vždy uvedeny název a kupní cena, za kterou zákazník rezervovanou službu nakoupí.

 4. Veškeré změny služeb, které je možno rezervovat, a změny jeho cen jsou vyhrazeny.

 5. Pokud provozovatel provozuje v rámci e-shopu na www.masazefilipklar.cz akci pro zákazníky, která má své vlastní akční podmínky, takové akční podmínky se vztahují i na zákazníkem vybranou službu pouze v případě, pokud je taková služba určena provozovatelem v rámci Rezervačního systému výslovně k rezervaci.

3. REZERVACE

 1. Zákazník pro provedení rezervace vybere příslušnou službu, které je možné rezervovat. Následně vybere datum a čas, kdy chce službu poskytnout. Zákazník vyplní veškeré potřebné údaje do příslušného rezervačního formuláře (zejména osobní údaje). V závěru procesu jsou zákazníkovi zprostředkovány pomocí odkazu aktuální rezervační podmínky. Souhlas s rezervačními podmínkami je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Rezervační požadavek zákazníka je dokončen kliknutím na tlačítko "Rezervovat a zaplatit". Tímto zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito rezervačními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Provozovatel poté zašle zákazníkovi shrnutí rezervace na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při rezervaci.

  Provozovatel po zadání rezervace zákazníkem prověří dostupnost služby. Provozovatel pak zašle zákazníkovi prostřednictvím sms a/nebo e-mailovou zprávou potvrzení o tom, že je rezervace platná (potvrzení rezervace). Dříve, než bude zákazníkovi potvrzena tímto způsobem připravenost rezervovaného služby, není možné zaručit dostupnost této služby a provozovatel tak může odmítnout se zákazníkem uzavřít kupní smlouvu.

  Možnost rezervovat služby jsou zdarma.

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit stav rezervace před poskytnutím služby.
 3. Zákazník při platbě v posledním kroku uzavírá také kupní smlouvu, která se řídí obchodními podmínkami provozovatele a jeho subdodavatelů a zároveň těmito rezervačními podmínkami.

4. ZRUŠENÍ ČI ZMĚNA REZERVACE

 1. Provedení rezervace je pro zákazníka závazné, zákazník může rezervaci kdykoliv zrušit nebo změnit, a to osobně, telefonicky, prostřednictvím internetového odkazu, který byl zákazníkovi zaslán do e-mailu při vytvoření rezervace nebo po přihlášení ve správě rezervací, kterou zákazník vybral při rezervaci zboží. Za zrušení či změnu rezervace je zákazníkovi účtován poplatek ve výši 100% z ceny služby, pokud doba do uskutečnění služby je menší než 24 hodin. A nebo není poplatek účtován vůbec, pokud je zákazník členem věrnostního programu provozovatele. Před zrušením či změnou provozovatel ověří rezervaci na základě sdělení čísla rezervace nebo jména a příjmení zákazníka, který rezervaci provedl. 
 2. Pokud se zákazník v době rezervace nedostaví a službu nevyužije, bude rezervace automaticky zrušena. O zrušení rezervace bude zákazník informován e-mailem. Za zrušení rezervace je zákazníkovi účtován poplatek ve výši 100% z ceny služby. A nebo není poplatek účtován vůbec, pokud je zákazník členem věrnostního programu provozovatele. 
 3. Provozovatel je dále oprávněn zrušit rezervaci v těchto případech:
  - pokud v důsledku aktualizace systému dojde k situaci, kdy v okamžiku provedení rezervace již nebude služba poskytována. V takovém případě provozovatel co nejdříve kontaktuje zákazníka e-mailem nebo telefonicky za účelem dojednání dalšího postupu, nebo 
  - v případě porušení těchto rezervačních podmínek zákazníkem.