Kde jsme již pomohli?

Nemocnice ve Frýdku-Místku

Naše studio Masáže Filip Klár darovalo pro personál nemocnice ve Frýdku-Místku sto dárkových poukázek k nám na masáž. A to v hodnotě téměř za 70 tisíc korun.

Věděli jsme, že v době coronaviru to pro ně nebude lehké a malá odměna v podobě masáže se jim bude líbit.

Děkujeme, že jste tady pro nás všechny! 

2021