Obchodní podmínky programu GOLD PASS

(v1)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky programu GOLD PASS jsou stanovené mezi zákazníky podnikatele Filip Klár, IČO 09490850 se sídlem v Horních Domaslavicích 265, Dobrá 73951, podnikající pod obchodním názvem Masáže Filip Klár. (dále jen jako "provozovatel") a provozovatelem.
Těmito obchodními podmínkami programu GOLD PASS jsou upravené pouze dílčí práva a povinnosti v rozsahu věrnostního programu GOLD PASS. Ostatní práva a povinnosti obou stran nejsou dotčená a řídí se dle platných zákonů České Republiky, Obchodních podmínek provozovatele a dalších vnitřních předpisů.
Obchodní podmínky programu GOLD PASS (dále jen jako: "podmínky GP").

VYMEZENÍ POJMŮ

  • Program GOLD PASS (dále i jako: "GP") je věrnostní a marketingový nástroj pro vymezený okruh zákazníků provozovatele. Vstupem zákazníka do tohoto programu souhlasí zákazník s těmito podmínky GP, což potvrzuje i registračním formuláři prostřednictvím zaškrtnutí příslušného pole.
  • Vstupem se rozumí registrace s vyplněním osobních údajů a zaplacení vstupního nevratného poplatku, podle délky trvání účasti zákazníka v tomto věrnostním a marketingovém programu.
  • Zákazník vstupem do GP získává zákazník obchodní výhody, které může využít dle svého uvážení.
  • Provozovatel se zavazuje, aby GP bylo funkční a dostupné pro zákazníky.
  • Aktuální obchodní výhody a další informace může každý zákazník najít na webových stránkách provozovatele www.masazefilipklar.cz nebo na telefonním čísle 725 050 525.